ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียน

กิจกรรมอบรมสารวัตรนักเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 8

  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

<< กลับ