ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รอบรั้วชมพู-ขาว


เดือนพฤษภาคม 2560
26-28 เม.ย. 60 ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 และ ห้อง IEP
29-เม.ย.-60 ประชุมบุคลากร
1-พ.ค.-60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
4-พ.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10-พ.ค.-60 วันวิสาขบูชา
12-พ.ค.-60 วันพืชมงคล
16-19 พ.ค. 60 ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2560
20-พ.ค.-60 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
26-พ.ค.-60 กิจกรรมอบรมสารวัตรจราจร
27-พ.ค.-60 ประชุมคัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน และประธานสายชั้น
31-พ.ค.-60 เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ต้านยาเสพติด
เดือนมิถุนายน 2560
3-มิ.ย.-60 ประชุมศิษย์เก่า
7-มิ.ย.-60 ประกวดพานไหว้ครู / ประชุมบุคลากร
8-มิ.ย.-60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
18-มิ.ย.-60 มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง รุ่นที่ 11/2560
21-23 มิ.ย. 60 แข่งขันทักษะวิชาการภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
19-มิ.ย.-60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26-มิ.ย.-60 วันสุนทรภู่
เดือนกรกฎาคม 2560
1-ก.ค.-60 วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
  อบรมธุรกิจอาหารท้องถิ่น
6-ก.ค.-60 พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ 100 ปี โรงเรียน
  ขบวนแห่เทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา
7-ก.ค.-60 ถวายเทียนพรรษา
8-ก.ค.-60 วันอาสาฬหบูชา
9-ก.ค.-60 วันเข้าพรรษา
13-ก.ค.-60 ประชุมบุคลากรประจำเดือน
17-21 ก.ค. 60 กิจกรรม Outdoor  Speaking นักเรียนชั้น ป.1-ป.5
22-23 ก.ค. 60 อบรมพัฒนาครูสู่การวัดผลและประเมินผลการ
  จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
25-ก.ค.-60 อบรมมารยาทไทย
26-ก.ค.-60 อบรมส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
27-ก.ค.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
28-ก.ค.-60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
29-ก.ค.-60 วันภาษาไทย
เดือนสิงหาคม 2560
4-ส.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8-ส.ค.-60 ประเมินภายในคุณภาพการศึกษา
11-ส.ค.-60 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
12-ส.ค.-60 วันแม่แห่งชาติ
  ตักบาตร และถวายพระพรวันแม่
15-18 ส.ค. 60 นักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุมออนไลน์
17-ส.ค.-60 ประชุมบุคลากรประจำเดือน
19-ส.ค.-60 อบรมขยะเสริมสวย
21-23 ส.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์
24-25 ส.ค. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ
26-ส.ค.-60 อบรมทำหนังสือเล่มเล็ก
31ส.ค.-1 ก.ย. ค่ายภาษาอังกฤษ
เดือนกันยายน 2560
31ส.ค.-1 ก.ย. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ
1-ก.ย.-60 อบรม อย.น้อย
5-8 ก.ย. 60 ประชุมพบปะผู้ปกตรองสัญจรครั้งที่ 2/2560
9-ก.ย.-60 อบรม กิจกรรมล้อมรักจากครอบครัว  ล้อมรั้วต้านยาเสพติด  วิทยากรโดย เบส อรพิมพ์
9-19 ก.ย. 60 งานผ้อต่อ
18-ก.ย.-60 ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
20-ก.ย.-60 วันสารทไทย
22-ก.ย.-60 งานเลี้ยงเกษียณคุณครูเกษียณอายุราชการ
27-29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
28-ก.ย.-60 ประชุมบุคลากรประจำเดือน
29-ก.ย.-60 พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ
  งานเลี้ยงเกษียณคุณครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียน
เดือนตุลาคม 2560
2-4 ต.ค. 60 กิจกรรมชุมนุม
5-ต.ค.-60 วันออกพรรษา
5-6 ต.ค. 60 ค่ายวิทย์-คณิต-อังกฤษ
9-ต.ค.-60 ประเมินครูผู้ช่วย
13-ต.ค.-60 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14-ต.ค.-60 พิธีสมโภชกฐิน
15-ต.ค.-60 ทอดกฐิน
23-ต.ค.-60 วันปิยมหาราช
26-ต.ค.-60 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31-ต.ค.-60 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน
1-พ.ย.-60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
1-พ.ย.-60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
3-พ.ย.-60 วันลอยกระทง
9-พ.ย.-60 สอบนักธรรม
10-พ.ย.-60 ตอบปัญหาสารานุกรมและวาดภาพระบายสี
14-17 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 3/2560
18-พ.ย.-60 สอบ YCT
20-พ.ย.-60 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร  อินเทอร์แรคท์
22-พ.ย.-60 ประเมิน PLC
27 พ.ย.-15 ธ.ค. 60 ปิดเรียนเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬา อปท.
18-ธ.ค.-60 เปิดเรียนปกติ