ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รอบรั้วชมพู-ขาว


แสดงผล

26-28 เม.ย. 60 ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1 และ ห้อง IEP
29 เม.ย. 60 ประชุมบุคลากร
1 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
4 พ.ค.60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 พ.ค.60 วันวิสาขบูชา
12 พ.ค.60 วันพืชมงคล
16-19 พ.ค.60 ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2560
20 พ.ค.60 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
26 พ.ค.60 กิจกรรมอบรมสารวัตรจราจร
27 พ.ค.60 ประชุมคัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน และประธานสายชั้น
31 พ.ค.60 เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์ต้านยาเสพติด
3 มิ.ย.60 ประชุมศิษย์เก่า
7 มิ.ย.60 ประกวดพานไหว้ครู / ประชุมบุคลากร
8 มิ.ย.60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
18 มิ.ย.60 มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง รุ่นที่ 11/2560
19 มิ.ย.60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
21-23 มิ.ย. 60 แข่งขันทักษะวิชาการภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
26 มิ.ย.60 วันสุนทรภู่
1 ก.ค.60 วันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ และอบรมธุรกิจอาหารท้องถิ่น
6 ก.ค.60 พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ 100 ปี โรงเรียน และขบวนแห่เทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา
7 ก.ค.60 ถวายเทียนพรรษา
8 ก.ค.60 วันอาสาฬหบูชา
9 ก.ค.60 วันเข้าพรรษา
13 ก.ค.60 ประชุมบุคลากรประจำเดือน
17-21 ก.ค. 60 กิจกรรม Outdoor Speaking นักเรียนชั้น ป.1-ป.5
22-23 ก.ค. 60 อบรมพัฒนาครูสู่การวัดผลและประเมินผลการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
25 ก.ค.60 อบรมมารยาทไทย
26 ก.ค.60 อบรมส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
27 ก.ค.60 อบรมเชิงปฏิบัติการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
28 ก.ค.60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
29 ก.ค.60 วันภาษาไทย
4 ส.ค.60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 ส.ค.60 ประเมินภายในคุณภาพการศึกษา
11 ส.ค.60 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
12 ส.ค.60 วันแม่แห่งชาติ ตักบาตร และถวายพระพรวันแม่
15-18 ส.ค.60 นักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุมออนไลน์
17 ส.ค.60 ประชุมบุคลากรประจำเดือน
19 ส.ค.60 อบรมขยะเสริมสวย
21-23 ส.ค.60 กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์
24-25 ส.ค.60 ค่ายภาษาอังกฤษ
26 ส.ค.60 อบรมทำหนังสือเล่มเล็ก
31ส.ค.-1 ก.ย. 60 ค่ายภาษาอังกฤษ
1 ก.ย.60 ค่ายภาษาอังกฤษ
5-8 ก.ย. 60 ประชุมพบปะผู้ปกตรองสัญจรครั้งที่ 2/2560
9 ก.ย.60 อบรม กิจกรรมล้อมรักจากครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด วิทยากรโดย เบส อรพิมพ์
9-19 ก.ย. 60 งานผ้อต่อ
18 ก.ย.60 ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
20 ก.ย.60 วันสารทไทย
22 ก.ย.60 งานเลี้ยงเกษียณคุณครูเกษียณอายุราชการ
27-29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
28 ก.ย.60 ประชุมบุคลากรประจำเดือน
29 ก.ย.60 พิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงเกษียณคุณครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียน
2-4 ต.ค. 60 กิจกรรมชุมนุม
5 ต.ค. 60 วันออกพรรษา
5-6 ต.ค. 60 ค่ายวิทย์-คณิต-อังกฤษ
9 ต.ค. 60 ประเมินครูผู้ช่วย
13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ต.ค. 60 พิธีสมโภชกฐิน
15 ต.ค. 60 ทอดกฐิน
23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
26 ต.ค. 60 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ต.ค. 60 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน
1 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560