ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 2558

กิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด

กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล

กิจกรรมลูกเสือสำรองและยุวกาชาดช่วงชั้นที่ 1 เข้าฐานทำกิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2558

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ