ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมการพัฒนาสมรรถนะครู

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558

  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ