Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสถานศึกษา

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

เครื่อข่ายสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

เครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง

กรรมอนามัย กระทรวงสาธรณะสุข

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธรณะสุข ศูนย์อนามัย ภาค ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช นักข่าว และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธรณะสุจจังหวัดภูเก็ต รวมประมาณ ๗๐ คน จะเข้ามาดูงานการดำเนินกิจกรรมโภชนาการสมวัยของโรงเรียนเทศบาล้บ้านบางเหนียว

ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


18.33